Achtergrond van de psychologie

psychologische praktijk van Brussel wachtkamer

De psychologie als wetenschap in Nederland bestaat zo'n 100 jaar. Het is nog een vrij jonge wetenschap en de praktische toepassing is pak weg 50 jaar geleden begonnen met gedragstherapie. Alleen het gedrag, spieren en klieren, die je kunt waarnemen werden als uitgangspunt genomen. Wat je denkt (je hoofd) of voelt (vanuit je hart), en imaginatie of hypnose werden genegeerd. Daar kwam geleidelijk verandering in.
Van de laatste 37 jaar heb ik daar kennis van kunnen nemen door een afgeronde studie aan de universiteit, post doctorale cursussen en opleidingen zoals gedragstherapie, symposia, enz. Dit alles heb ik in de praktijk kunnen toepassen en integreren.

Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) bestaat 75 jaar en was de eerste beroepsvereniging. Het begon voor mij in de tijd dat de titel psycholoog nog wettelijk beschermd was als je psychologie aan de universiteit geleerd had.
Tussen haakjes: klinische psychologie gestudeerd hebben, betekent nog niet dat je klinisch psycholoog bent.
Later werden de titels Psycholoog NIP en Klinisch Psycholoog NIP beschermd.

Opleiding en registratie.

Ik ging in de eerstelijn werken en naast postdoctorale cursussen en vele uren leertherapie, intervisie, supervisie en consultatie met psychiaters over medicatie kon ik me officieel Eerstelijnspsycholoog LVE (Landelijke Vereniging Eerstelijnspsychologen) noemen; de Wet Beroepen in de Geestelijke gezondheidszorg (BIG) maakte me tot Geestelijke gezondheidszorg psycholoog (GZ-Psycholoog). Enkele jaren daarvoor en later kwam daar na de nodige inspanningen de titel Klinisch Psycholoog bij en dit is wettelijk erkend in de wet BIG als specialist.

Voor dit alles is voortdurende bijscholing, intervisie enz. nodig om dit werk te kunnen blijven doen en wettelijk erkend te blijven. (Dat de psychologie vele takken heeft, moge duidelijk zijn: zo zijn er bv. functieleer, sociale psychologie, arbeids- en organisatiepsychologie, ontwikkelingspsychologie, neuropsychologie. Ook hiervan heb ik kennis genomen).

Per 2014 is alles in de GGZ veranderd. Als GZ-psycholoog en Klinisch psycholoog ben ik regiebehandelaar (=eindverantwoordelijke) in zowel de Basis GGZ als de Specialistische GGZ.
Al meer dan 30 jaar heb ik overleg met collegae psychologen in de regio.
Sinds een jaar of tien ben ik aangesloten bij de Stichting 1nP en werk samen met maatschappelijk werkers, psychiatrisch verpleegkundigen, gz-psychologen, klinisch psychologen en psychiaters.
Ook hier vindt intervisie en collegiaal overleg plaats.
Zie : www.1nP.nl en "Vind een behandelaar" en klik door met mijn naam (Brussel) of klik op regio Breda in het kaartje.