Kosten en vergoedingen

Als klinisch psycholoog ben ik bevoegd om als hoofdbehandelaar te behandelen in de meer kortdurende Generalistische Basis GGZ èn de Specialistische GGZ.

U hoeft vanaf 2014 geen eigen bijdragen te betalen, zowel in de Generalistische als de Specialistische GGZ. De vergoeding valt wel onder het eigen risico, behalve voor kinderen onder de 18 jaar. Voor vergoeding van kinderen onder de 18 jaar moet u bij de gemeente van uw woonplaats zijn.
Niet alle "stoornissen" worden vergoed. Zo vallen aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek buiten de vergoeding. Of u betaalt het zelf of u krijgt het vergoed uit uw aanvullende verzekering. Informeer bij uw behandelaar en uw verzekeraar of het vergoed wordt voordat u begint aan het traject!
Het kan gebeuren dat gedurende de behandeling blijkt dat u toch een langere behandelduur nodig heeft. In dat geval kan ik naar een zwaarder "product" omschakelen en zal ik u hiervan op de hoogte stellen. U blijft verzekerd van vergoeding.
U kunt ook voor de Specialistische GGZ bij mij terecht na verwijzing van uw huisarts.

Met de verzekeringen die onder de DSW, Zilveren Kruis, VGZ, Caresq in 2019 vallen, heb ik een contract voor de Generalistische Basis GGZ. Als u een andere verzekering hebt dan de hierboven genoemde, krijgt u de rekening mee die u bij uw verzekering kunt indienen. Hoeveel procent u van uw verzekering krijgt vergoed, is afhankelijk van uw polis. Vraag dit na. En vraag naar de prijslijst in mijn praktijk. Raadpleeg uw zorgverzekeraar i.v.m. de voorwaarden voor 2020.

Bij burnout of werkproblemen is soms uw werkgever bereid om een steentje bij te dragen. Vraag het bij Personeels Zaken van uw bedrijf.
Bij totaal onvergoede hulp kunnen we een tarief afhankelijk van uw inkomen afspreken.

De betalingsvoorwaarden zijn zoals die door het Nederlands Instituut van Psychologen zijn opgesteld. Deze liggen ter inzage in de wachtkamer en/of u kunt er naar vragen.
Bent u verhinderd, bel minimaal 24 uur van tevoren af, tenzij er overmacht in het spel is, anders moet u het verzuim zelf betalen.

Mijn praktijk is aangesloten bij Stichting 1nP. 1nP maakt onderdeel uit van de Parnassia Groep en is een gecertificeerde netwerkorganisatie van professionele ggz-professionals die ambulante behandeling bieden aan volwassen cliënten.

Wanneer u een verwijsbrief heeft ontvangen van uw huisarts voor de Basis ggz of de Specialistische ggz, dan wordt uw behandeling bij 1nP vergoed vanuit de basisverzekering. Hierbij wordt wel uw eigen risico aangesproken)

Zie: www.1nP.nl en "Vind een behandelaar" en klik door met mijn naam (Brussel) of klik op regio Breda in het kaartje.