Over mij

Vroeger heb ik in het onderwijs gewerkt met moeilijk lerende kinderen. Door het volgen van cursussen speciaal onderwijs werd mijn interesse gewekt voor de psychologie.
Mijn opleiding psychologie heb ik aan de Universiteit Utrecht gevolgd.
Ik heb gewerkt als Sozial P├Ądagog met moeilijk opvoedbare adolescenten in Zwitserland.
Sinds ca 30 jaar ben ik werkzaam als eerstelijnspsycholoog, gezondheidszorg psycholoog, en klinisch psycholoog.

Mijn visie: Hoe kijk ik tegen mijn beroep aan?

We zijn allemaal mensen, dus laten we menselijk blijven, laten we elkaar met respect als mens zien en dus niet als onpersoonlijk "ding" zien waar je maar van alles mee kunt doen. Helaas zitten we in een maatschappij waar veel wordt weggegooid, beschadigd en soms vernietigd bv. door ongeduld, agressie en oorlog.
Allemaal milieuvervuiling en verkeerd omgaan met elkaar, ook op psychisch vlak.

Ziektekosten verzekeringen en de overheid zien hun en ons werk tegenwoordig als het leveren van "producten".
Dat is de huidige tijdgeest. Dit heeft veel weg van iets onpersoonlijks, iets dingachtigs.
Heeft u weleens een dienst bewezen aan een ding? Diensten verlenen we toch alleen aan mensen?
Daarom spreek ik liever over diensten of hulp verlenen aan mensen.

Een ander punt is het gedwongen worden door de overheid om te werken met het ziektemodel met ziektebeelden uit de zgn. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, de DSM. Een "uitvinding" van Amerikaanse psychiaters, die mensen stigmatiseert in stoornissen. Het is echter geen diagnose, ook al wordt dat zo gesuggereerd.
Het is ook niet gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Het is slechts een algemene beschrijving van de uiterlijke verschijnselen, ziektebeelden, maar het zegt niets over het ontstaan, de in stand houding en verergering van de problematiek van de individuele mens.

Daar zijn vele vragen aan de persoon -en vragenlijsten- voor nodig om daar achter te komen.
De oorsprong van de ene depressie of angst is de andere niet.
U kunt het vergelijken met bv. het verschijnsel buikpijn. Waar komt die buikpijn vandaan ? Dat kan van alles zijn! Vraag het uw dokter. Het kan "zelfs" komen door stress. Denk maar aan een kind dat zenuwachtig is en daardoor buikpijn heeft als die op schoolreisje gaat. Of als die problemen op of met de school heeft. Zenuwen van opwinding of angst, die ergens in de verkeerde richting ontwikkeld zijn.
Psychologen gaan meer uit van de gezonde mens en hoe hou je dat zo. Het gezondheidsmodel.